De aanmelding voor de zogeheten Birma-Thailandclaim is gesloten. Alle aangemelde rechthebbenden worden via e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang.
Task Force Indisch Rechtsherstel De stichting Task Force Indisch Rechtsherstel (TFIR) zet zich in voor de belangen van al diegenen die als gevolg van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de onafhankelijkheid van Indonesië op welke wijze dan ook materiële of immateriële schade hebben ondervonden.

Home

De Task Force Indisch Rechtsherstel zet zich in voor het uitgebleven rechtsherstel voor de Indische gemeenschap. De TFIR is een stichting met een ideële doelstelling en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 62430548.

 

Het bankrekeningnummer is NL25 KNAB 0766 7328 51 ten name van stichting Task Force Indisch Rechtsherstel in Amsterdam.