De aanmelding voor de zogeheten Birma-Thailandclaim is gesloten. Alle aangemelde rechthebbenden worden via e-mail op de hoogte gehouden van de voortgang.
Task Force Indisch Rechtsherstel De stichting Task Force Indisch Rechtsherstel (TFIR) zet zich in voor de belangen van al diegenen die als gevolg van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de onafhankelijkheid van Indonesië op welke wijze dan ook materiële of immateriële schade hebben ondervonden.

Home

De Task Force Indisch Rechtsherstel verricht haar werkzaamheden op het vlak van research en juridisch haalbaarheidsonderzoek volledig onafhankelijk. U kunt de TFIR steunen door donateur te worden. Als dank ontvangt u de epiloog van het boek ‘Opgevangen in andijvielucht’, waarin het basisbewijs voor de openstaande claims van de Indische gemeenschap vermeld staat.

 

Het bankrekeningnummer is NL25 KNAB 0766 7328 51 ten name van stichting Task Force Indisch Rechtsherstel in Amsterdam. Stuurt u aanvullend een mailtje naar stichtingtfir@gmail.com, zodat de epiloog als PDF aan u verstuurd kan worden? Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.